Programme

Programme at a glance

NB เปิดให้ลงทะเบียนเวลา 13:00 น. ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน นอกจากนี้ยังมีการฉายภาพยนตร์ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน เวลา 19:45 น. ที่หอประชุมหลังแผนกต้อนรับ อีเมล Info@ectmih2019.org สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับสู่โครงการวิทยาศาสตร์สำหรับ ECTMIH 2019

เวชศาสตร์เขตร้อนเป็นสาขาวิชาที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน องค์กรและสมาคมหลายแห่ง รวมทั้งราชสมาคมเวชศาสตร์เขตร้อนและสุขอนามัย ได้ดำรงอยู่และทำงานเพื่อสร้างผลกระทบในด้านการทำงานนี้มานานกว่าศตวรรษ

ปี 2019 ซึ่งเป็นปีของการประชุม European Congress on Tropical Medicine and International Health (ECTMIH) ครั้งต่อไป นับเป็นปีที่ 25 ของความร่วมมือที่สำคัญมากในระดับแนวหน้าของเวชศาสตร์เขตร้อนและสุขภาพระหว่างประเทศโดย Federation of European Societies for Tropical Medicine and International Health ซึ่งมีสมาชิก เป็นกลุ่มที่กระตือรือร้นของสังคมยุโรป

สังคมเหล่านี้ได้อุทิศตนเพื่อการพัฒนาสุขภาพในเขตร้อนชื้นและสภาพแวดล้อมที่ขาดแคลนทรัพยากร แท้จริงแล้ว ประเทศเหล่านี้จำนวนมากยังคงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางประวัติศาสตร์กับประเทศเขตร้อนและยังคงลงทุนในการสนับสนุน การวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพต่อไป

โปรแกรมทางวิทยาศาสตร์สำหรับ ECTMIH 2019 จะสร้างบนพื้นฐานเหล่านี้ด้วยการติดตามใจที่สะท้อนถึงหัวข้อที่ครอบคลุมของการประชุมเกี่ยวกับการสอบสวน นวัตกรรม และการนำไปใช้ แต่ยังรวมถึงการประชุมเต็มคณะ การอภิปราย และการอภิปรายเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะยุติการประชุมด้วยเครือข่ายใหม่ที่เกิดขึ้น และ แผนใหม่บางอย่างที่จะดำเนินการ

ในโลกที่เชื่อมต่อถึงกันมากขึ้นในปัจจุบัน ยาเขตร้อนต้องจัดการกับปัญหาสุขภาพระหว่างประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศเขตร้อนเสมอไป โรคอุบัติใหม่และโรคระบาดอาจเริ่มต้นในประเทศเขตร้อน แต่ความเสี่ยงของการแพร่กระจายไปทั่วโลกนั้นมหาศาล การเคลื่อนไหวของประชากรจำนวนมากทั้งที่ถูกบังคับและโดยสมัครใจ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เพิ่มความซับซ้อนของการดูแลสุขภาพ และเตือนเราว่าโรคต่างๆ ไม่เคารพพรมแดน

การดูแลทางคลินิกในเมืองใหญ่มักมีมาตรฐานสูงสำหรับผู้ป่วยที่สามารถจ่ายได้ แต่จะแตกต่างกันมากสำหรับผู้ที่ไม่สามารถ สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่นอกเมือง ในบริบทของเขาเราจะบรรลุการดูแลสุขภาพที่เท่าเทียมกันได้อย่างไร

ความก้าวหน้าในการวินิจฉัย การรักษา การควบคุมพาหะนำโรค ความก้าวหน้าในการกำจัดโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย (NTDs) การเพิ่มขึ้นอย่างมากของโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้น เช่นเดียวกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สุขภาพสัตว์ ภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นและภัยธรรมชาติ และความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นล้วนนำมาซึ่งความท้าทายใหม่ๆ แก่ภาคส่วนของเรา

ตลอดการประชุม เราจะรวมการวิจัยจากห้องปฏิบัติการและจากภาคสนาม รวมถึงการวิจัยเพื่อการใช้งาน ความตระหนัก และการกำหนดนโยบาย เพื่อให้เราสามารถมั่นใจได้ว่าประสบการณ์ตรงที่หลากหลายจะส่งผลต่อผลกระทบของสภาคองเกรส นอกจากนี้เรายังต้องการเน้นงานจากนักวิจัยรุ่นเยาว์และนี่เป็นส่วนหนึ่งของงานของเรา

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับการประชุมความรู้ที่จำเป็นเพื่อจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนเหล่านี้ – ข้ามสาขาวิชา ในภาครัฐและเอกชน ทั่วภูมิภาคของโลกและในทุกขั้นตอนของอาชีพ

นี่จะเป็นการกระตุ้นสองสามวัน ทั้งสำหรับผู้นำเสนอและผู้ที่เข้าร่วม เนื่องจากทุกช่วงจะมีเวลาสำหรับการอภิปราย

ในการตรวจสอบเส้นทางที่เสนอ เราหวังว่าคุณจะเห็นว่างานวิจัยหรือประสบการณ์ของคุณจะเหมาะสมที่ใด และเราหวังว่าจะได้รับข้อเสนอของคุณ